Pole tekstowe:           ZESPÓŁ SZKÓŁ w GOŹDZIE     
             SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
               PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  im. JANUSZA KORCZAKA 
             PUBLICZNE GIMNAZJUM im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 
Pole tekstowe:           ZESPÓŁ SZKÓŁ w GOŹDZIE     
             SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
               PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  im. JANUSZA KORCZAKA 
                      z oddziałami gimnazjalnymi

Zajęcia pozalekcyjne

Strona główna

Aktualności

Historia szkoły

Patroni

Pracownicy szkoły

Wychowawcy klas

Rodzice

Samorząd Uczniowski

Kalendarz wydarzeń

Przedszkole

Rekrutacja

Dokumenty szkoły

Projekty

Pedagog

Biblioteka

Stołówka szkolna

Sukcesy naszej szkoły

Galeria fotografii

Bezpieczne dziecko

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ZESPOLE SZKÓL W GOŹDZIE