Pole tekstowe:           ZESPÓŁ SZKÓŁ w GOŹDZIE     
             SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
               PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  im. JANUSZA KORCZAKA 
             PUBLICZNE GIMNAZJUM im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 
Pole tekstowe:           ZESPÓŁ SZKÓŁ w GOŹDZIE     
             SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
               PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  im. JANUSZA KORCZAKA 
                    z oddziałami gimnazjalnymi

Samorząd uczniowski

Strona główna

Aktualności

Historia szkoły

Patroni

Pracownicy szkoły

Wychowawcy klas

Rodzice

Kalendarz wydarzeń

Przedszkole

Rekrutacja

Dokumenty szkoły

Zajęcia pozalekcyjne

Projekty

Pedagog

Biblioteka

Stołówka szkolna

Sukcesy naszej szkoły

Galeria fotografii

Bezpieczne dziecko

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 IM. JANUSZA KORCZAKA PRZY ZESPOLE  SZKÓŁ W GOŹDZIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego

 

Przewodniczący: Wojciech Krupa

 

Zastępca przewodniczącej: Monika Nowak

 

Skarbnik: Natalia Stróż

 

Opiekunowie: Anna Popławska, Agnieszka Świgoń, Edyta Miernik

 

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają... Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał... Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... To nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...

 

Janusz Korczak