Pole tekstowe:           ZESPÓŁ SZKÓŁ w GOŹDZIE     
             SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
               PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  im. JANUSZA KORCZAKA 
             PUBLICZNE GIMNAZJUM im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 
Pole tekstowe:           ZESPÓŁ SZKÓŁ w GOŹDZIE     
             SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
               PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  im. JANUSZA KORCZAKA 
           z oddziałami gimnazjalnymi

Strona główna

Projekty

Bezpieczne dziecko

Galeria fotografii

Sukcesy naszej szkoły

Stołówka szkolna

Biblioteka

Pedagog

Zajęcia pozalekcyjne

Dokumenty szkoły

Rekrutacja

Przedszkole

Kalendarz wydarzeń

Samorząd Uczniowski

Rodzice

Wychowawcy klas

Pracownicy szkoły

Patroni

Historia szkoły

Aktualności

Program „Owoce w szkole”

Skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce  w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

PROJEKTY

PROGRAMY  REALIZOWANE  W PSP W GOŹDZIE

W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO  I PROFILAKTYKI

 

1. Mleko i owoce w szkole.

2. Nie pal przy mnie proszę.

3. Czyste powietrze wokół nas.

4. Zdrowo jem.

5. Trzymaj formę.

6. B - jak bezpieczny, N - jak niechroniony.

7. Powszechna nauka pływania  w ramach projektu „Umiem pływać”.

8. Badania przesiewowe słuchu u dzieci z terenów wiejskich.

9. Ratujemy i uczymy ratować WOŚP.

10. Profilaktyka ochrony zębów.

11. Znajdź właściwe rozwiązanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„B&N” czyli „B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony” -   zobacz działania.

Od roku szkolnego 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do programu „B&N” czyli „B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”. Celem jego jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych i rowerzystów. Głównym organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. Zapraszamy do współpracy wszystkich uczniów naszej szkoły.

20.11.2017 r. - 24.11.2017 r.

Tydzień Edukacji Globalnej w PSP

 

Prezentacja  Edukacji Globalnej - zobacz

 

 

14.11.2016 r. - 21.11.2016 r.

Tydzień Edukacji Globalnej w PSP

 

Prezentacja  Edukacji Globalnej - zobacz

 

Prezentacja  Edukacji Globalnej - PDF

Program „Szklanka Mleka

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.