Pole tekstowe:           ZESPÓŁ SZKÓŁ w GOŹDZIE     
             SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
               PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  im. JANUSZA KORCZAKA 
              z oddziałami gimnazjalnymi

Pracownicy szkoły

Strona główna

Bezpieczne dziecko

Galeria fotografii

Sukcesy naszej szkoły

Stołówka szkolna

Biblioteka

Pedagog

Projekty

Zajęcia pozalekcyjne

Dokumenty szkoły

Rekrutacja

Przedszkole

Kalendarz wydarzeń

Samorząd Uczniowski

Rodzice

Wychowawcy klas

Patroni

Historia szkoły

Aktualności

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W GOŹDZIE

mgr SŁAWOMIR CZYŻ

nauczyciel dyplomowany, historia, informatyka

WICEDYREKTOR

PSP im J. Korczaka w Goździe

mgr Joanna Trybuł

nauczyciel dyplomowany,

edukacja wczesnoszkolna, logopedia

WICEDYREKTOR

PG im K. K. Baczyńskiego w Goździe

mgr  Alina Wosztyl

nauczyciel dyplomowany,

matematyka

K A  D R A   P E D A G O G I C Z N A

w roku szkolnym 2017/2018

1. mgr Dominika Łącka  – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, nauczyciel kontraktowy

2. mgr Anita Król - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel mianowany

3. mgr Aneta Molenda - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel kontraktowy

4. mgr Magdalena Wilk  - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel mianowany

5. mgr Anna Okoń  -  edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel mianowany

6. mgr Jolanta Skiba  -  edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany

7. mgr Ilona Kotlimowska - przyroda, oligofrenopedagogika, wdż, biologia, wych. fizyczne, nauczyciel dyplomowany

8. mgr Katarzyna Lipiec  - język polski, historia,  plastyka, muzyka, biblioteka, nauczyciel dyplomowany

9. mgr Magdalena Barszcz  - język angielski, nauczyciel dyplomowany

10. mgr Agnieszka Kopyt  - język polski,  historia, nauczyciel dyplomowany

11. mgr Leszek Porczyński  -  wychowanie fizyczne, nauczyciel mianowany

12. mgr Anna Szczęsna  -  informatyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, nauczyciel dyplomowany

13. mgr Alina Kawińska  - wychowanie fizyczne, nauczyciel dyplomowany

14. ks. Robert Kuropieska - religia, nauczyciel dyplomowany

15. mgr Joanna Chołuj  - historia, wiedza o społeczeństwie, nauczyciel dyplomowany

16. mgr Dorota Wasiak - zajęcia artystyczne, plastyka, muzyka, nauczyciel dyplomowany

17. mgr Dorota Góralska - język polski, etyka, świetlica szkolna, nauczyciel dyplomowany

18. mgr Katarzyna Mazur - język polski, edukacja plastyczna i muzyczna, nauczyciel dyplomowany

19. mgr inż. Małgorzata Jabłońska - matematyka, chemia, przedsiębiorczość, nauczyciel dyplomowany

20. mgr Bernadeta Siczek - matematyka, oligofrenopedagogika, nauczyciel dyplomowany

21. mgr Magdalena Nadowicz - język polski, historia, oligofrenopedagogika, nauczyciel dyplomowany

22. mgr Alfreda Zimałka - historia, wiedza o społeczeństwie, nauczyciel dyplomowany                                      

23. mgr Renata Jędraszek - chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel mianowany

24. mgr Anna Popławska - język angielski, nauczyciel mianowany

25. mgr Katarzyna Wiśniewska - język angielski, nauczyciel mianowany (urlop macierzyński)

26. mgr Paweł Gregorczyk - geografia, przyroda, zajęcia komputerowe, nauczyciel dyplomowany

27. mgr Agnieszka Świgoń - fizyka, informatyka, zajęcia techniczne, nauczyciel dyplomowany

28. mgr Edyta Miernik - biologia, nauczyciel dyplomowany

29. mgr Dorota Łakota - religia, nauczyciel dyplomowany

30. mgr Marek Dorociński - język niemiecki, nauczyciel mianowany (urlop)

31. mgr Anna Szczepanowska - wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel mianowany

32. mgr Anna Kowalska - biblioteka, język polski, informatyka, nauczyciel dyplomowany

33. mgr Monika Chustecka - Pająk - pedagog, nauczyciel mianowany (urlop macierzyński)

34. mgr Ewelina Adach - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel kontraktowy

35. mgr Bernadeta Krupa - język niemiecki, nauczyciel dyplomowany, zastępstwo za p. M. Dorocińskiego

36. mgr Anna Wójcicka -  edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel kontraktowy

37. mgr  Krzysztof Leśniewski - wychowanie fizyczne, nauczyciel mianowany

38. mgr Ilona Czapnik - świetlica szkolna, nauczyciel kontraktowy

39. mgr Ewelina Bednarczyk - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel kontraktowy

40. mgr Ewelina Bukowska - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel kontraktowy

41. mgr  Ilona Gruszczyńska - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel kontraktowy

42. mgr Emilia Szymczak-Kopyt - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel  kontraktowy

43. mgr Emil Ekert - język angielski, zastępstwo za p. Wiśniewską, nauczyciel stażysta

44. mgr Beata Włodarczyk-Balary - pedagog, zastępstwo za p. M. Pająk, nauczyciel kontraktowy

45. mgr Beata Mąkosa - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel kontraktowy

46. mgr  Beata Wrześniak - matematyka, nauczyciel kontraktowy, zastępstwo za p. M. Jabłońską

     

  PERSONEL OBSŁUGI

          1. p. Mariola Stanios

          2. p. Agnieszka Tęcza

          3. p. Aneta Nawara

          4. p. Ewa Waniek

          5. p. Jolanta Stępień

          6. p. Joanna Mikołajczyk

          7. p. Kamila Opiela

          8. p. Małgorzata Gregorczyk

          9. p. Anna  Zielińska

        10. p. Monika Stawczyk

        11. p. Marianna Skalska

        12. p. Teresa Woźniak

        13. p. Krystyna Płaza

        14. p. Janusz Molendowski

        15. p. Roman Kiraga

        16. p. Waldemar Jarosz