Pole tekstowe:           ZESPÓŁ SZKÓŁ w GOŹDZIE     
             SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
               PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  im. JANUSZA KORCZAKA 
             PUBLICZNE GIMNAZJUM im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 
Pole tekstowe:           ZESPÓŁ SZKÓŁ w GOŹDZIE     
             SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
               PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  im. JANUSZA KORCZAKA 
              z oddziałami gimnazjalnymi

Kalendarz wydarzeń

Bezpieczne dziecko

Galeria fotografii

Sukcesy naszej szkoły

Stołówka szkolna

Biblioteka

Pedagog

Projekty

Zajęcia pozalekcyjne

Dokumenty szkoły

Rekrutacja

Przedszkole

Samorząd Uczniowski

Rodzice

Wychowawcy klas

Pracownicy szkoły

Patroni

Historia szkoły

Aktualności

Strona główna

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

15.01 - 28.01.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03 - 03.04.2018 r.

Egzamin gimnazjalny kl. III

 

część humanistyczna

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

18 kwietnia 2018 r. (środa)

część matematyczno-przyrodnicza

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

język obcy

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

20 kwietnia 2018 r.  (piątek)

Zakończenie roku szkolnego

22.06.2018 r.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

KALENDARZ  UROCZYSTOŚCI  I  IMPREZ  SZKOLNYCH 
W  ZESPOLE  SZKÓŁ  W  GOŹDZIE  W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017