Pole tekstowe:           ZESPÓŁ SZKÓŁ w GOŹDZIE     
             SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
               PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  im. JANUSZA KORCZAKA 
                   z oddziałami gimnazjalnymi

Historia szkoły

Historia szkoly

Strona główna

Aktualności

Patroni

Pracownicy szkoły

Wychowawcy klas

Samorząd Uczniowski

Kalendarz wydarzeń

Przedszkole

Dokumenty szkoły

Zajęcia pozalekcyjne

Projekty

Pedagog

Biblioteka

Stołówka szkolna

Sukcesy naszej szkoły

Galeria fotografii

Bezpieczne dziecko

Rodzice

Rekrutacja

Pierwsze wzmianki o podjęciu pracy oświatowej i nauczania podstawowego w gminie Gózd pochodzą z roku 1922, kiedy to pracę z dziećmi podjął Stanisław Burakowski. Był on absolwentem Seminarium Nauczycielskiego w Radomiu, które ukończył w 1922r. i 15 sierpnia tegoż roku otrzymał nominację na nauczyciela we wsi Budy Niemianowskie. Jako młody, 20-letni mężczyzna z zapałem przystąpił do organizacji szkolnictwa na terenie gminy  i objęcia procesem nauczania jak największej ilości dzieci pochodzących z wiosek: Budy Niemianowskie, Budy Gzowskie, Gózd, Lipiny, Drożanki i innych okolicznych wsi  i przysiółków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik szkoły -  p. Stanisław Burakowski

Personel  szkoły 1964/65

 

Najtrudniejszym problemem, jaki stał przed młodym kierownikiem szkoły, był brak odpowiedniej bazy lokalowej do nauczania czyli wydzielonego budynku szkolnego, podstawowego wyposażenia szkolnego,   a także kadry pedagogicznej. Dzięki przychylności miejscowych gospodarzy, szczególnie z wiosek Budy Niemianowskie, Lipiny, Gózd nauczanie początkowe w klasach I-VI odbywało się w izbach lekcyjnych stanowiących pokoje w domostwach wynajmowanych od m.in. Franciszka Baćmagi, Leona Molendowskiego, Pana Kwaśnika, Pana Winiarskiego.

             W 1938 roku na wydzielonych przez gminę gruntach wsi Gózd dzięki staraniom Stanisława Burakowskiego zbudowany został drewniany budynek szkolny  o pięciu izbach lekcyjnych z osobnymi pomieszczeniami dla nauczycieli. Od roku szkolnego 1938/1939 zajęcia odbywały się więc w nowej szkole, również w okresie okupacji (1939-1945). Kierownikiem nowej placówki został  Zygmunt Mariański, a Stanisław Burakowski pracował w charakterze nauczyciela do 1945r., kiedy to ponownie objął stanowisko kierownika szkoły.

W latach 50-tych ubiegłego stulecia przeprowadzono prace wokół budynku szkolnego, tj. zbudowano boisko sportowe, ogrodzono teren, wzniesiono budynek gospodarczy.

             Stanisław Burakowski był kierownikiem szkoły w Goździe do 1968 roku z 2-letnią przerwą w latach 1952-1955 z powodu szykan, jakich doznał   ze strony aparatu partyjnego PZPR. W związku z powiększającą się liczbą dzieci uczęszczających na zajęcia szkolne powiększało się również grono pedagogiczne. W skład personelu w owych latach wchodziły: Janina Kępa, Alicja Burakowska, Jadwiga Przeździecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po 46 latach pracy w charakterze nauczyciela i dyrektora szkoły podstawowej w Goździe Stanisława Burakowskiego zastąpił Stanisław Świostek, a następnie pani Świostek, jego żona.

               W połowie lat 70-tych i w latach 80-tych XX wieku gmina Gózd rozrastała się w bardzo szybkim tempie. Przybywało dzieci i stary, wysłużony już budynek szkolny był za mały, aby uczniowie mogli uczyć się w przyzwoitych warunkach. Uchwałą Rady Gminy w Goździe postanowiono zbudować nową szkołę, która rozpoczęła swoją działalność 1 września 1989 roku.

              Trzykondygnacyjny budynek placówki posiada dobrze wyposażone, duże sale lekcyjne oraz halę sportową. Funkcję dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Goździe oraz Przedszkola Samorządowego objęła Jadwiga Turzyńska.

W 1999 roku w wyniku reformy oświaty utworzono tu również Publiczne Gimnazjum, którego dyrektorem została Teodora Domagalska, a dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej oraz przedszkola – Elżbieta Piorun.

W 2000 roku  stanowisko dyrektora PSP w Goździe objęła Leokadię Mazur, która piastowała ten urząd do 31 sierpnia 2006r. Na stanowisku tym zastąpiła ją Małgorzata Jabłońska.

W latach 2007-2011 dyrektorem gimnazjum był Stanisław Kowalik.

W 2010 roku  Publicznej Szkole Podstawowej nadano imię Janusza Korczaka, a Publiczne Gimnazjum przyjęło za patrona Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

              Od 1 września 2011 roku funkcjonują jako Zespół Szkół w Goździe, w skład którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum oraz  Samorządowe Przedszkole. Stanowisko dyrektora sprawuje Małgorzata Jabłońska. Jest to bardzo nowoczesna placówka. Sale lekcyjne są przestronne, wyposażone w tablice multimedialne, z dostępem do Internetu. Działają tu również biblioteka wraz z pracownią multimedialną, a także  pracownia komputerowa. Uczniowie mogą korzystać
z doskonale wyposażonej sali gimnastycznej, dwóch boisk sportowych, całorocznego lodowiska, placu zabaw. Budynek dostosowano do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez zainstalowanie windy
i podjazdów.

             Od 1 września 2016 roku dyrektorem Zespołu Szkół w Goździe zostaje mgr Sławomir Czyż.