Pole tekstowe:           ZESPÓŁ SZKÓŁ w GOŹDZIE     
             SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
               PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  im. JANUSZA KORCZAKA 
             PUBLICZNE GIMNAZJUM im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 
Pole tekstowe:           ZESPÓŁ SZKÓŁ w GOŹDZIE     
             SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
               PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  im. JANUSZA KORCZAKA 
               z oddziałami gimnazjalnymi

Biblioteka

Bezpieczne dziecko

Galeria fotografii

Sukcesy naszej szkoły

Stołówka szkolna

Pedagog

Projekty

Zajęcia pozalekcyjne

Dokumenty szkoły

Rekrutacja

Przedszkole

Kalendarz wydarzeń

Samorząd Uczniowski

Rodzice

Wychowawcy klas

Pracownicy szkoły

Patroni

Historia szkoły

Aktualności

Strona główna

Pole tekstowe: Biblioteka szkolna 
Zespołu Szkól w Goździe

Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
                                                            [Nikołaj Gogol]

Biblioteka jako integralna część szkoły uczestniczy w procesie dydaktycznym poprzez wyrabianie 
i pogłębianie nawyku czytania, rozwijanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie czytelnictwa, kształtowanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji z różnych źródeł.

Księgozbiór biblioteki dostosowany jest do potrzeb uczniów i nauczycieli. Gromadzona jest literatura piękna, książki popularno-naukowe, słowniki i encyklopedie. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany poprzez zakup nowości wydawniczych, uwzględniając również sugestie czytelników.

Czytelnia multimedialna posiada do dyspozycji uczniów od roku szkolnego 2013/2014 10 stanowisk komputerowych z drukarką i dostępem do Internetu. Komputery służą do celów edukacyjnych, wyszukiwania informacji w Internecie, przygotowywania referatów i prezentacji multimedialnych. Uczniowie w czytelni mogą korzystać z wyposażonego w słowniki i encyklopedie księgozbioru podręcznego oraz encyklopedii i słowników multimedialnych.

Opiekunkami biblioteki są p. Anna Kowalska i p. Katarzyna Lipiec
Godziny pracy biblioteki szkolnej

 

DNI TYGODNIA

 

GODZINY

PRACY BIBLIOTEKI

 

 

GODZINY WYPOŻYCZEŃ

 

GODZINY

PRACY CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ

 

 

Poniedziałek

 

 

8.30 - 13.30

 

Uczniowie PSP  i  PG

mogą wypożyczać książki w godzinach

pracy biblioteki

 

Przerwy

10-minutowe

i 15-minutowe

 

 

 

Wtorek

 

 

 

8.25 - 13.25

 

Uczniowie PSP  i  PG

mogą wypożyczać książki w godzinach

pracy biblioteki

 

Przerwy

10-minutowe

i 15-minutowe

 

 

 

Środa

 

 

8.30 - 12.35

 

Uczniowie PSP  i  PG

mogą wypożyczać książki w godzinach

pracy biblioteki

 

Przerwy

10-minutowe

i 15-minutowe

 

 

 

Czwartek

 

 

8.30 - 13.30

 

Uczniowie PSP  i  PG

mogą wypożyczać książki w godzinach

pracy biblioteki

 

Przerwy

10-minutowe

i 15-minutowe

 

 

 

Piątek

 

 

8.30 - 12.40

 

Uczniowie PSP  i  PG

mogą wypożyczać książki w godzinach

pracy biblioteki

 

Przerwy

10-minutowe

i 15-minutowe